Giấy Công Bố Sản Phẩm

Công ty TNHH TM Dịch vụ và Đầu tư Aesthetic Solution Diệp Anh (A.S.D.A) xin gửi tới Quý đại lý, Quý khách hàng một số bản Giấy Công Bố Sản Phẩm được Bộ Y Tế kiểm định và thông qua.