Thông Báo Cải Tiến Công Thức Các Sản Phẩm D-Lab

Nhằm phục vụ tốt hơn nhu cầu của người tiêu dùng, D-LAB luôn không ngừng tìm tòi và nâng cao chất lượng sản phẩm.

Công ty Diệp Anh xin gửi tới quý khách hàng "Thông báo cải tiến công thức các sản phẩm D-LAB" như ảnh đính kèm.

Trân trọng